October 1st, 2014 

Pada 30 September 2014 hingga 1 Oktober 2014 bertempat di Interactive Learning Room, Aras 14, Wisma R&D telah berlangsung satu Kursus bertajuk "Profit Maximization Laboratory" yang telah dikelolakan dengan jayanya oleh Dr. Zulkufli Zakaria.

Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Komunikasi (BCoM) telah dipertanggungjawabkan sepenuhnya bagi mengendalikan kursus "Profit Maximization Laboratory" ini. Ojektif kursus ini adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi organisasi UMCCed ke arah lebih berdaya saing melalui pencapaian produktiviti organisasi.