Search

Peringkat I - Kemahiran Bahasa Arab

 • Modul 1
  Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bercakap mengenai kehidupan peribadi, pendidikan, kemasyarakatan, dan kesihatan.
 • Modul 2
  Struktur asas nahu Bahasa Arab (fokus kata nama).


Peringkat II - Bahasa Arab Penghayatan Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan ibadat, ayat al-Quran, al-Hadith, akhlak dan sejarah.
 • Modul 2
  Struktur nahu premier (fokus kata kerja, kata terbitan dan komponen utama ayat).


Peringkat III - Bahasa Arab Ilmu Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan Syariah, Usuluddin dan disiplin lain ilmu-ilmu Islam.
 • Modul 2
  Struktur nahu sekunder berkaitan komponen pengembangan ayat dan gaya bahasa.
 • Modul 3
  Pengenalan ilmu balaghah.

UNTUK MEMOHON

Prosedur Permohonan

Permohonan boleh dibuat SECARA MANUAL menggunakan Borang Permohonan rasmi yang boleh dimuat turun.

Permohonan yang lengkap mesti mengandungi perkara berikut:

Klik disini untuk maklumat lanjut