Peringkat I - Kemahiran Bahasa Arab

 • Modul 1
  Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bercakap mengenai kehidupan peribadi, pendidikan, kemasyarakatan, dan kesihatan.
 • Modul 2
  Struktur asas nahu Bahasa Arab (fokus kata nama).


Peringkat II - Bahasa Arab Penghayatan Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan ibadat, ayat al-Quran, al-Hadith, akhlak dan sejarah.
 • Modul 2
  Struktur nahu premier (fokus kata kerja, kata terbitan dan komponen utama ayat).


Peringkat III - Bahasa Arab Ilmu Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan Syariah, Usuluddin dan disiplin lain ilmu-ilmu Islam.
 • Modul 2
  Struktur nahu sekunder berkaitan komponen pengembangan ayat dan gaya bahasa.
 • Modul 3
  Pengenalan ilmu balaghah.

UNTUK MEMOHON

Prosedur Permohonan

 

Permohonan boleh dibuat sama ada secara ATAS TALIAN atau SECARA MANUAL menggunakan Borang Permohonan rasmi yang boleh dimuat turun.

Permohonan yang lengkap mesti mengandungi perkara berikut:

Klik disini untuk maklumat lanjut