Search

Topik Pembelajaran

 • Industri perancangan kewangan di Malaysia
 • Asas-asas Perancangan Kewangan Islam
 • Produk dan Perkhidmatan Kewangan Islam
 • Peranan Perancang Kewangan Islam
 • Pengenalan kepada Pengurusan Risiko dan Takaful
 • Prinsip-prinsip Takaful dan Insuran
 • Produk-Produk Takaful
 • Tanggungjawab Agen Takaful
 • Pandangan Syariah tentang Pelaburan
 • Asas-asas Pelaburan
 • Produk-produk Pelaburan Islam
 • Langkah-langkah membuat Pelaburan
 • Pengenalan kepada Zakat
 • Pentadbiran Zakat di Malaysia
 • Pentadbiran Cukai di Malaysia
 • Asas-asas Perancangan Zakat dan Cukai
 • Pengenalan kepada Perancangan Harta Pusaka dan Wakaf
 • Pemahaman mengenai Perancangan Harta Pusaka
 • Pemahaman mengenai Proses Pentadbiran Harta Pusaka
 • Pemahaman mengenai Perancangan Wakaf
 • Perkara-perkara utama dalam Pelan Kewangan
 • Pengenalan kepada Kajian Kes
 • Tanggungjawab Profesional Perancang Kewangan Islam
 • Mempraktikan Nilai-Nilai Etika dalam kerjaya

Jadual Program

Kursus dijalankan secara separuh masa selama 10 minggu iaitu 40 jam kuliah keseluruhannya.

Masa dan hari kelas adalah seperti berikut:

Tempat Kuliah : Wisma R&D Universiti Malaya

Masa Kuliah : Sabtu (9.00 pg - 1.00 ptg) - 4 jam

UNTUK MEMOHON

Prosedur Permohonan

 

Permohonan boleh dibuat sama ada secara ATAS TALIAN atau SECARA MANUAL menggunakan Borang Permohonan rasmi yang boleh dimuat turun.

Permohonan yang lengkap mesti mengandungi perkara berikut:

Klik disini untuk maklumat lanjut

Application Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here. 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level Certificate or equivalent


Please send the application form, processing fees and related documents to the address below either by hand or mail to:

Business Development & Communication Division,
University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed), 
Level 7, Wisma R&D University of Malaya, Jalan Pantai Baharu, 59990 Kuala Lumpur.

Tel :03-2246 3612 / 3604 / 3607 / 3606
E-mail : umcced@um.edu.my 

HP : 
Firdaus  019-386 8967 
Shamsul 012-524 7207
Suzi 011 - 1567 5696
Balqis 019 - 359 5952

Developed in conjunction with Ext-Joom.com