Modul 1

 • Pengantar Kepada Syariat Islam
  Membincangkan tentang konsep Syariah dan istilah yang berkaitan, ciri-ciri dan sumber Syariah, perbahasan ilmu Fiqh Islam, sejarah perkembangan mazhab dan juga perkembangan Syariah sehingga kini.
 • Pengajian Al-Quran
  Membincangkan tentang nuzul Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, kehujahannya, pendalilan Al-Quran terhadap hukum serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 • Pengajian Al-Sunnah
  Membincangkan tentang konsep Al-Sunnah pada zaman Sahabat dan Tabi'in, penulisan al-Sunnah, tokoh dan karyanya serta kaedah-kaedah kawalan ketulenan Al-Sunnah.
 • Amalan Ijtihad
  Huraian tentang konsep dan peranan ijtihad dan Syariat Islam, sejarah pengamalan dan pengabaiannya di sepanjang zaman dan juga perbincangan tentang ijtihad kontemporari.


Modul 2

 • Sistem Ibadat Islam
  Huraian tentang konsep ibadat secara umum, perbezaan antara ibadat dan upacara, syarat-syarat ibadat diterima dan ciri-ciri asas ibadat serta bahagian-bahagian ibadat secara khusus.
 • Sistem Kekeluargaan Islam
  Huraian tentang konsep kekeluargaan Islam yang merangkumi persoalan hukum, rukun, syarat-syarat dalam perkahwinan dan penceraian. Ia juga akan membincangkan hak dan kewajipan suami, isteri dan anak serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 • Sistem Jenayah Islam
  Huraian tentang konsep jenayah dalam Islam, asas-asas pembentukannya, unsur-unsur jenayah dan pembahagiannya kepada hudud, qisas dan takzir serta hukuman yang dikenakan bagi setiap bahagian berkenaan serta beberapa pengecualian daripada tanggungjawab jenayah.
 • Sistem Muamalat Islam
  Huraian tentang perkara asas dalam sistem Muamalat Islam terutama yang berkaitan dengan hukum Kontrak Islam, huraian tentang beberapa kontrak penama dalam Fiqh Islam seperti jualbeli, musyarakah, aspek larangan dalam muamalat seperti riba dan gharar.


Modul 3-Syariah

 • Syariat Islam dan Masyarakat Malaysia
  Huraian tentang persoalan masyarakat Islam dan strukturnya secara umum dan aplikasi hukum Islam dalam realiti masyarakat Malaysia serta persoalan cabaran hukum Islam terhadap perubahan masyarakat hari ini.
 • Sistem Politik Islam
  Huraian tentang konsep politik Islam, dalil-dalil, sejarah dan penulisan berkaitan konsep kenegaraan, prinsip-prinsip pemerintahan Islam serta kedudukan badan-badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman.
 • Sistem Pengadilan Islam
  Huraian tentang konsep pengadilan dan kehakiman, kelayakan dan kedudukan serta pelantikan Hakim, bidang kuasa kehakiman. etika seorang Hakim dan prosedur peletakan jawatan Hakim.
 • Pentadbiran Syariat Islam di Malaysia
  Huraian tentang sejarah perundangan Islam, hubungannya dengan Perlembagaan Persekutuan, pengkanunan undang-undang Syariah dalam bidang Mal dan Jenayah dan beberapa institusi yang berkaitan yang mentadbir Syariat Islam di negara ini.

Application Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here. 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level Certificate or equivalent


Additional Requirements :

Processing fees of RM25.00 (postal order/money order) payable to UMCCed.(Non-refundable)

Please send the application form, processing fees and related documents to the address below either by hand or mail to:

Coordinator,
Public Education Unit,
University of Malaya Centre for Continuing Education,
Level 1, Block B,
Academy of Islamic Studies,
University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Tel : 03-7967 6015 / 6138
Fax : 03-7967 6016
E-mail : umcced@um.edu.my 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Application Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here. 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level Certificate or equivalent


Please send the application form and related documents to the address below either by hand or mail to:

Business Development & Communication Division,
University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed), 
Level 7, Wisma R&D University of Malaya, Jalan Pantai Baharu, 59990 Kuala Lumpur.

Tel :03-2246 3612 / 3604 / 3607 / 3606
E-mail : umcced@um.edu.my 

HP : 
Firdaus  019-386 8967 
Shamsul 012-524 7207  
Suzi 011 - 1567 5696
Balqis 019 - 359 5952

Developed in conjunction with Ext-Joom.com