Epistemologi Islam

Epistemologi Islam

Kursus ini membincangkan konsep epistemologi Islam dan perbandingannya dengan epistemologi Barat moden serta pasca moden. Antara perkara yang akan dibincangkan ialah tentang definisi ilmu, tabiat ilmu dan hierarkinya, sumber ilmu dan kepentingan ilmu dalam Islam. Ia akan akan turut membahaskan persoalan islamisasi ilmu pengetahuan, konsep pendidikan Islam dan isu-isu semasa dalam epistemologi Islam.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Menghurai falsafah, prinsip, kepentingan dan objektif epistemologi Islam.
  2. Menganalisis kecenderungan intelektual yang mempunyai impak terhadap kefahaman Islam.
  3. Mengurus maklumat yang bersumberkan karya turath dan khazanah ilmiah pemikiran Islam.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us