FAQ Saluran Terbuka Universiti Malaya

FAQ Saluran Terbuka Universiti Malaya

1 - Apakah Saluran Terbuka Universiti Malaya (Saluran SATU)?
Saluran Terbuka Universiti Malaya (SATU) adalah saluran khas untuk pengambilan pelajar bagi program Sarjana Muda tertentu di Universiti Malaya. Ia merupakan program yang ditawarkan oleh Universiti Malaya (UM) dan pengambilan pelajar diuruskan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed). Pengambilan pelajar melalui SATU hanya terbuka untuk pelajar Malaysia sahaja yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan.
2 - Apakah program-program yang ditawarkan melalui SATU UM?
3 - Adakah program ini mendapat pengiktirafan daripada JPA dan akreditasi MQA?
4 - Apakah mod pembelajaran bagi program ini?
5 - Apakah tempoh pengajian bagi program ini?
6 - Adakah pelajar SATU layak untuk memohon pengecualian kredit?
7 - Siapa yang akan menganugerahkan program ini? Adakah UM atau UMCCed?
8 - Siapakah pemilik SATU UM? Adakah UM atau UMCCed?
9 - Bagaimanakah saya boleh mengetahui samada saya layak untuk memohon ke program ini? Apakah syarat kemasukannnya?
10 - Di manakah kampus bagi program ini?
11 - Adakah penginapan disediakan untuk pelajar SATU?
12 - Berapakah kadar yuran untuk setiap program?
13 - Adakah pelajar SATU layak mendapatkan bantuan kewangan?
14 - Institusi mana yang akan menyediakan bantuan kewangan untuk program ini?
15 - Bilakah pengambilan pelajar bagi program ini?
16 - Bagaimana dan di manakah untuk memohon?
17 - Adakah saya perlu membeli nombor pin dari Bank Simpanan Nasional (BSN)?
18 - Di mana saya boleh menyemak status permohonan saya?

contact info

Follow Us